PUPUK DARI BAHAN ORGANIK (PUPUK ORGANIK)

Pupuk adalah merupakan salah satu bahan yang penting dalam proses penanaman yang setiap petani menanam. Baik pupuk Urea, KCL, NPK, SP, Pupuk kandang,pupuk organik, pupuk kompos dan lain sebagainya. Karna tanpa mengunakan pupuk tanaman tersebut tumbuh dengan tidak sempurna dan dan proses pertumbuhanya lambat.oleh sebab itu sebaiknya ,apabila kita menanam suatu tanaman setahun,tahunam atau bahkan tanaman bulanam, kita harus mengunakan pupuk baik hanya Urea saja,atau di campur denga KCL dn SP agar pertumbuhan lebih sempurna.
Bukan hanya dengan mengunakan pupuk yang banyak tanaman tersebut akan baik,bisa jadi tananam tersebut akan rusak apabila kebanyakan pupuk maka tanaman tersebut akan muda rebah dan daya tahan tumbuhnya akan rendah. Apabila ada angin tanaman jagung tersebut akan mudah rebah,bukan hanya tanaman jagung saja,tanaman padi juga seperti itu,apabila kebanyakan pupuk Urea makan padi tersebut akan rebah pada saat padi tersebut sedang berbulir muda. Seperti halnya tanaman yang tidak terkena pupuk, maka tanaman tersebut akan kerdil,dan tanaman tersebut terhambat proses pertumbuhan,perkembangan ,pembunggan,dan pembuahan.
Selain menyediakan unsur hara, pemupukan juga membantu mencegah unsur yang cepat hilang seperti N, P dan K yang mudah hilang dengan penguapan atau oleh air perlokasi, bahan organik dalam pupuk dapat mengikat unsur-unsur hara yang mudah hilang dan menyediakan bagi tanaman.
Jika kekurangan nitrogen (N) tanaman tumbuh lambat dan kerdil, daun berwarna hijau tua. Sementara itu daun yang lebih tua menguning dan akhirnya kering. Sedangkan jika kekurangan pospor (P) tanaman akan lambat dan kerdil, perkembangan akar lambat, pematangan buah terhambat, perkembangan dan bentuk warna buah buruk dan biji berkembang tidak normal. Jika kekurangan pupuk kalium (K) tanaman menunjukan gejala daun terlihat lebih tua, batang dan cabang lemah dan mudah rebah, muncul warna kuning di ujung dan di pinggir daun, daun mengerut dimulai dari tua, kematangan buah terhambat dan biji buah menjadi kusut.