CONTOH SURAT KUASA

CONTOH  SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama                                : [……………………………………………………………………………]
Jenis Kelamin                 : [……………………………………………………………………………]
Tempat Tanggal Lahir   : [……………………………………………………………………………]
Alamat                              : [……………………………………………………………………………]
No. KTP                            : [……………………………………………………………………………]
Memberikan kuasa kepada
Nama                                : [……………………………………………………………………………]
Alamat                              : [……………………………………………………………………………]
No. KTP                            : [……………………………………………………………………………]
Untuk pengambilan       : [……………………………………………………………………………]
Satu Buah Unit               : […………………………………………….]
Nopol                                : […………………………………………….]
Warna                               : […………………………………………….]
No. Mesin                        : […………………………………………….]
No. Angka                        : […………………………………………….]
Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.
Tanggal, [tanggal, bulan, tahun]
                Yang Diberi Kuasa                                             Yang Memberikan Kuasa
               (                                  )                                                  (                                  )

Baca Juga:  SURAT PERJANJIAN SEWA LOKASI PEMASANGAN REKLAME